Personuppgiftslagen

Fem Hjärtan AB kommer att behandla dina ifyllda personuppgifter för att kunna kontakta dig angående det intresse du visat för bostadsrätterna vid Thulins Trädgård.

Dina personuppgifter kan även komma att behandlas för statistik, marknads- och kundanalyser av Fem Hjärtan eller av Fem Hjärtan anlitat marknads­under­söknings­företag. Personuppgifterna kommer dock inte lämnas ut till tredje part för oönskad reklam eller dylikt.

Om du önskar information om vilka personuppgifter som Fem Hjärtan behandlar eller om du vill ansöka om rättelse av personuppgifter kan du skicka en skriftlig begäran till Fem Hjärtan AB, Box 171, 301 05 HALMSTAD.

Fem Hjärtan förbehåller sig rätten att ändra uppsatta villkor.