Pärm korrigering

Övernattningslägenheten
Tills ny styrelse är utsedd ska man boka övernattningslägenheten via Fasttek AB
Maila till: info@fasttekab.se

Postfacken
Det stora postfacket som finns är till för stora paket.
Om posten kommer med ett paket till er så kommer de att lägga detta paket i det stora postfacket.
Sedan lägger posten nyckel till detta stora postfack i erat egna postfack.
När ni sedan tagit ut erat paket ska ni låsa det stora postfacket med nyckel och sedan lägga ner nyckeln i postfacket igen.
Mer information om detta kommer komma.