Kontakt

Vi rekommenderar alla att läsa igenom pärmen som finns i era lägenheter.
Kontakt ska nu ske till driftbolaget Fasttek AB.
En överlämning till dem har gjorts.

Fasttek AB

https://www.fasttekab.se