Inflyttningsdatum

2017-10-06

Vi hoppas få svar inom den närmaste veckan. Besked ska ni garanterat ha innan slutet på oktober. Inflyttning är fortfarande Q1 2018. Det vi försöker komma fram till är om det är om det blir början eller mitten av Q1.

2017-10-05
Vi jobbar på att få ut datum till er avseende inflyttningsdatumet. Vi väntar på externa besked från ex försäkringar samt kommun.

2017-09-07
Processen med att ta fram datum för inflyttning har dragit ut på tiden.
Är en hel del nya lagändringar som träder ikraft 1/10 som vi måste ta hänsyn till.

Exakt tid och datum för inflytten kommer komma senast under v40.